Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 25 )

neemen, de Vergadering te koomen fpreefttn, om rapport van zyne verrigtingen te doen,

brusot.

Het zal myn. en ik twyfele niet of de jreheele Vergadering plyzier doen, dien Heer hier te doen verfchynen, maar myn dunkt om 'die man meer in ons belang te krygen, moeiten wy hem als Lid van de Conventie aanneemen, (tegen Marot fpreekende) Myn Heer zal de goed. hem hebben, de ftemmen van de Heeren eens pp te neemen.

marat.

Met eenpaarigheid van Hemmen, is uw prapofitie goedgekeurd , (by komt.)

DERDE TONEEL.

brusot, koi! bespierre.

brusot.

Goede morgen befte vriend, gy zyt ons van harte welkom, neemt plaats myn Heer ik ken UE. niet betuigen met wat verlangen 'de Ve-gadermg uw aankomst alhier h^ft te gemoed gezien. wy zyn volkoomen over uw voldaan kom lieve vriend, verhaal ons alles. '

robbespierre.

Het is met de diepfle erkentenis, dat ik de Vergadering bedanken, voor het crediet en vertrouwen, dat ze in my hebben gelieven te Hellen dat nu uitgevoerd is, my„ Heer, h maar eer! Haaltje, ik al-leemg zien kans gantsch Parys tor de grond toe te verteeren.

? s bhcj-

Sluiten