Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den schrijver. 2I

voerende den pook in den boezem van een deugdzaam man , en fleepende op 't fchavoc den ongehikiïgen dien zij heeft fchuldig gemaakt; ik hoor van hier de item der openlijke verontwaardiging deze furie te rug ftooten, en dit wreede fchouwfpel llooren; en zie hier toch den inhoud der Engelfche drama , die zelf in veertig agtereen volgende vertooningen eene agtenswaardige natie behaagd heeft. De reden daar van is, dat zij, aan gedaan over het fchoone, de feilen niet rekent ; 't is, dat het laatfte vaarwel van trueman en zijn vriend alleen, de ingenomenheid van een gantsch volk bebbe moeten regtvaardigen, als ook die vervaering der harten, welke nimmer te rug treedt.

Het charakter der Engelfchen gelijkt de natuur; het is als zij , ongelijk en verheven. Dit volk, 't welk met vermaak doodgravers de beenderen zkr. fchudden, en zig op de graven vervrolijken, na de verhevene en verwonderlijke tooneelen van ham, B 3

Sluiten