Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *9 )

hegtenis te nemén, dezelven indeboeijenfruiten? de en bewarende, tot heden toe, wanneer wy dezelven hebben overgegeven in handen van den Fiscaal, die hen, zoo dra mogelyk, zal doen ftraffen.

• De maand van December 1783 zal aanm" kcIyk bly ven in de Gefchriften van de c o u p a gnie, a's waar in zy gelukkiglyk bewaard is, om drie van haare ryk geladen Schepen te verliezen: te weten, twee van Batavia, beitemd voorde Kamers Amflerdam en Middelburg, aan boord van welke laatfte zich bevond de Heev Admiraal Breton; en de Vice-Admiraal radermacher op het eerfte; want de Admiraal ontkwam ook het gevaar, 'tgene hy liep door de zamenrotting van twintig flaaven, doch die op het oo>genblik , dat zy hun bposaartig voornemen ter uitvoer zouden brengen, ontdektwierd. Hierdoor werd het fchip en des Admiraals leven gered, terwyl de twintig moedwillige flaaven hunne ftraf kregen, wordende allen (na gedaan onderzoek) in.zee geworpen. Het derde fchip, genaamd de Harmonie, uit Europa in November 1783 voor de Kamer Middelburg uitgevaren, was opk byna verloren geweest. Eenige flegte, Europeanen, gelyk wy vernamen, hadden, na hun vertrek, den 21 December, drie dagen voor ons bloedig

CO*

Sluiten