Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vi VOORREDE.

na of 't zogenaamd Heilig Land mangele 't aan waardy, en verdienen geen geloof, of melden zaaken, die niet te pas komen. Men behoordt eene goede keuze te doen, en de merkwaardigfte zaken uit te kippen. Ik wil gaarn mynen Lezeren mededeelen van welke boeken ik 't meest heb gebruik gemaakt. Ik zal dezelve volgens de tydorde opgeven:

benjamint Tudelenfis, dus bygenaamd naar de flad Tudela in Spanje, hy was een Jood, die derwaards reisde, gelyk ook in meer andere landen , in 'c jaar 1176 en eenige volgende. Zyn voornaamfte oogmerk was om genoegzaam door alle bekende deelen der waereld ~t nette getal der Jooden op te nemen. Zyne reize is uit 't Hebreeuwsch in 't Latyn vertaald door arias montakus onder den titel Itinerarium benjaminis, Antv, 1575. Ik heb eene latere uitgave in een zeer klein formaat , met eene voorafgaande Verhandeling aan den Lezer door l'empereur, ge? drukt te Leiden by elsevier 1633.

erocardus , een Monnik van de Dominicaner Order, van geboorte uit Straatsburg, deed eene reize in 't jaar 1283 door 't Joodjcbe land, welke gerst in 't Latyn is uitgegeven, en naderhand is pyergezet , zyne aantekeningen zyn kort en fraai? liy WCCk dooi den geleerden go nu, pyerle.

Sluiten