Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xs EERSTE BRIEF.

fteenen huizen en magazynen te bouwen, waar door de plaats aan den zeekant eene fraaije en zelfs aanzienlyke vertooning maakt. De overige huizen in de ftad zyn ellendige hutten (*). volney, die 34 jaaren later te Jaffa kwam, melt: Als eene zeehaven en fterke plaats is Tava niets, maar zy is in de gelegenheid van een der gewigtigfte plaatfen van de kust te worden, ter oorzaken van twee bronnen van zoet water , die in derzelver omtrek op 't ftrand gevonden worden. Deze bronnen zyn een der oorzaaken van haaren wederftand in de laatfte oorlogen geweest. Haare haven die door een hoofd gevormd wordt, en thands vervuld is, zou kunnen ontledigd worden, en een twintig tal fchepen van drie honderd tonnen kunnen bergen. Die welke daar nu aankomen zyn genoodzaakt in zee te komen ankeren omtrent eene myl van 't ftrand; zy liggen 'er niet veilig, want de grond is een bank van rots en koraal, die zich tot over Gaza uitftrekt. Voor de belegeringen was deze ftad eene der aangenaamfte van de kust. Rondom dezelve ftonden bosfehen van Oranjeboomen, Limoenboomen, Citroenboomen tan verfchillende zoorten, en Palmboomen, die eerst daar goede vrugten beginnen te dragen. Verder was 't veld vol van Olyfboomen, zo groot als Nootenboomsr,; maar de Mamtnelukkcn alles afgekapt hebbende, enkel om 't vermaak van te kappen, of om zich te warmen, heeft Tava haare

meefte

(*) Zit zyne Reize i D. bl. j5i.

Sluiten