is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Palestina in eenige aangenaame brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

DERDE BRIEF.

Priefter, die des Pelgrims voeten in een bak met water, daar gedroogde roozenbladen in zyn, fteeken. De Guardiaan neemt eerst den linkervoet, en dien met beide zyne handen gewasfchen hebbende, droogt hem af en kust hem, en vervolgens den regter voet op dezelve wyze. Daar na zet hy zyne regter knie op, legt 'er des Pelgrims regter voet op, droogt dien af, en bedekt 't onderfte deel des voets m»t een fervet, die hy 'er over houdt. De Priefter die aan des vreemdelings regterhand is, fpreidt over zyne kleederen een handdoek, en houdt hem op die wyze boven 't opperfte des voets vast; waar na alle de Kloofterlingen de een na den ander komen, neerknielen , en eerst des Guardiaans hand, en daar na 't bovenfte van des Pelgrims voet kusfen. Deze plegtigheid verrigt zynde, geeft de Guardiaan aan den vreemdeling een brandende waskaars in de hand, en zy gaan allen, uitgenomen de Guardiaan met brandende waskaarfen in hunne handen in Procesfie naar 't hoog altaar. De Bedevaartganger volgt den omgang en knielt voor 't altaar, dewyl 'er onder 't geluid des orgels en den aanhef van agt jonge zangers een lofzang en andere geeftelyke liederen gezongen worden. Daar na gaat de trein naar de twee andere altaaren, en dan weder naar 't hoog altaar, daar de Pelgrim bewierookt wordt, en aan 't benedenend der Kerk komende, doet hy zyn kaars uit, en zegt zyne gebeden op. By de maaltyd des avonds wordt eerst de Bedevaartganger, daar na de Guardiaan

met