is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Palestina in eenige aangenaame brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE BRIEF.

oeffenen, en vooral eene ruime beurs hebben, dan is zulks genoeg. In Spanje en Frankryk inmiddels worden zy voor adelyk erkend (f), en in 't eerstgemelde Koningryk vindt men 'er verfcheiden. De onkoften van zodanige Riddermaking belopen omtrent op honderd Sequinen of twee honderd Piaflers, doch die 't uit verdienften worden, betalen niets, en dit zyn doorgaands Confuls van Frankryk, en andere kooplieden in den Levant, die aan 't H. Land een of ander gewigtige dienst bewezen hebben, en om die reden dan ook deszelfs weldoeners genaamd worden (f). De Vader Guardiaan deelt ook zomtyds wel brieven van Zoonfchap uit, en dan kan die, welke zodanigen weldaad ontvangt, verzekerd zyn, dat hier voor hem gebeden wordt, ja dut hy deel heeft aan alle de algemeen e Misfen, die 'er dagelyks voor de weldoeners van 't H. Land gedaan worden, als mede aan alle de goede werken, die de Geeftelyken aldaar verrigten (§_).

Veele Pelgrims hebben ook de gewoonte van zich 't wapen der ftad Jerufalem op den arm te laten tekenen. Dit wapen beftaat in een kruis, met vier kleine kruisjes in 't vierkant omgeven.

De

O In Frankryk 23/ dit tegenwoordig geen plaats meer hebben, r.u de adeljland is afgefchaft.

Cf heyma.n' en v. d. nyenburg's Reizen 1 D. bl. 404 en 405.

Q) Dezelve Reizen bl. 405.