is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling[!] omtrend de weersgesteldheid en ziekten der Vereenigde Nederlanden, uitgegeeven door de natuur- en geneeskundige correspondentiesocieteit, in 'sHage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 Bericht vai*

ling der oorklieren was vooral hier in zeer gemeen , en gemeenlyk zwol eerst de eene, vervolgens de andere en eindelyk de ftrottenhoofdsklieren, wanneer de ziekte tevens wierd weggenoomen: verzagtende pappen en laxeermiddelen deden deeze klieren zonder ilippuratie verdwynen. —— Eeveneens fcheidde de ziekte zich door een opkomende zinkingagtige zeerekeel.

De zinkingagtige oogziekrens, offchoon niet zeer pynlyk, maakten ligt kleine zweertjes op de albuginea, welke hardnekkig zynde, dikwerf door het lancet moeiten geopend worden, de vaten der albuginea, waren varkens, de oogen liepen van eene fcherpe weiftof over, egter waren zy voor 't licht niet zeer gevoelig. Deeze ontlleeking in 'teene oog geneezen zynde, ging ligt tot het andere over. In 't begin wierden aderlatingen, bloedzuigers, en fpaanfche vliegen aangelegd, en uitwendig zamentrekkende collyria uit het vitr. alb. ferum aluniinofum ccc. op het oog gelegd, terwyl inwendig om den anderen dag een afleidende purgatie uit fal. epsh. of fal. glaub. wierd toegediend. Des avonds ap'pliceerde men op 'toog, of het gewoone ung. Gculare, of de roode pra^cipitastzilf, uit een Br. axungia en i of i gr. prsecipitaat bereid. De roode prrecipitaat deed in deze chronifche oogontfteking zeer veel nut, en trok de uitgezette oogvaaten uitnemend zamen.

In een persloop, die zeer lang geduurd had, en na generhande middelen wilde luifteren, febreef ik de cortex angufium met zeer veel vrucht voor. Ik heb dezelve met een even gelukkig gevolg in een anderendaagfche koorts,

en