is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundige bibliotheek

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 78 )

Niets echter bewyst meer de gevoelloosheid van een vrucht, dan de onthersfening zelve : wanneer een vroedmeester zich in die akelige noodzaaklykheid bevindt, om een levend kind het hoofd te openen, voelde het kind deze geweldige bewerking , het zou zeker eenige bewegingen maakcn , die de moeder in zo een gevoelig deel, als de uterus, moest ontwaar worden; dan zy kan nimmer iets 't minfte van dien aart befpeuren, zo als na een nauwkeurig onderzoek meermaalen gebleken is. — Aan een wezen, dat volftrektgevoelloos is, kan geen wreedheid gepleegd worden (????). Wat nu de waarde van 't leven eens ongebooren kinds met opzicht tot zyne ouders en de Maatfchappye betreft , deze is zeer gering. Ouderlyke liefde en aandoening vindt nog geen plaats. — 't Gemis van een gehoopt vermaak, en niet 't verlies van een voorwerp haarer vermogende liefdedrift, is het offer der ongelukkige moeder. ~ Voor de Maatfchappye is ook dit verlies van weinig belang, als men nadenkt, hoe veele kinderen dood ter wereld komen? hoe veele 'er de twee eerfte jaaren na hunne geboorte fterven, en hoe veele 'er omkomen, voor dat ze eenig voordcel aan de Sociëteit doen kunnen. — Alle deze redenen gelden echter alleen , wanneer men in aanmerking neemt, dat het leven der moeder hier tegen dat van haar kind wordt overgefteld, en

hoe