is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling[!] omtrend de weersgesteldheid en ziekten der Vereenigde Nederlanden, uitgegeeven door de natuur- en geneeskundige correspondentiesocieteit, in 'sHage

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68 Waarneemingen omtrent de Lugtgejitldheid

bevestigd dat November, December, January en February verre de gevaarlykfte zyn, gelylc in voorfchreeven lyften pag. 37 ook aangetekend is; Insgelyks is zeer overeenkomftig zoo als wy in den loop van dit Jaar uit onze eigen practyk ook opgemaakt hebben, dat 1 van de 10 lyders geftorven is , zo als ook in voorfz. lyften pag. 38 § CXI bereekend word over de geheeie 19 jaaren, dat een tiende door die ziekte verflonden wordt. Dit onderfcheid heeft plaats, dat onze aanteekeningen zich bepaalen tot een Jaar van zwaare Epidemie en die inde aangehaalde lyften tot 19 Jaaren.

Wy zullen nu de balans eens opmaaken uit de bekende bevolking van 'sHage en derzelver Diftriclen en het b:kende aantal der overleedenen aan de kinderziekte in dit Jaar. Voor eerst weet men dat 395 geftorven zyn,. gefield dat een tiende overleden is, dan hébben in dit Jaar 3960 de kinderziekte gehad; dierhalven is het getal vermids de bevolking bedraagt 4 23<5 (om byna ronde getallen te houden , ) 10! gcdeel e van de geheeie bevolking in 's Hage die de Kinderziekte gehad heeft, en een 10de van dat gedeelte geftorven is.

Hier beneven? moet men opmerken dat het ruim • onder de 5 Jaaren fterven aan deeze ziekte. Wat een verwoesting onder de kinderen als de Kinderziekte regeert! hoe noodzaakelyk dierhalven het voortzetten eener algemeejèe inenting.

Co*