Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De VERTAALER.

hem hier openlijk mijnen dank te betuigen voor zijne aangewende naauwkeurigheid : dan dat het, ongeacht zo eene naauwkeurigheid, de grootfte moeite fchaft, eens anders drukwerk van taal- en fpel- fouten te zuiveren, zullen deskundigen gereedlijk toeftemmen. — Verfcheiden zinverduisterende, en den leezer ftoorende feilen zijn in eene Lijst achter opgegeeven ; de overigen zal de welmeenende

Leezer zelfs wel verbeteren willen. Laat

dit genoeg zijn!

Mijne hartlijke wensch is , dat de God der waarheid den eerlijken Beproever van het Kristendom in alle waarheid leide, den heüzoekenden Twijfelaar op het fpoor der egte wijsheid brenge, den bedilzieken Tegenftreever door de kracht des Evangelies te rugge zette , en dat ter bevordering' van het eene en andere mijn arbeid , aan het vertaaien van dit welgemeend gefchrift befteed , gezegend zij !

De Ve rtaaler.

Gcfchreeven den eerflen van Sprokkelmaand 1792-

Sluiten