is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch bewijs voor de waarheid van den kristlijken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

Hijïorisch Bewijs

eurij brengt den geheelen Godsdienst tot deeze vijf hoofdftellingen,

I. Er is een God.

II. Deeze moet vooral gediend werden.

III. Godsvrucht en deugd zijn het voornaamfte deel van den Godsdienst.

IV. Wanneer wij gezondigd hebben, moeten wij berouw hebben over onze zonden , en dan zal God ons dezelven vergeeven.

V. Er zijn belooningen voor de goeden, en ftraffen voor de kwaaden in een toekomftig leeven te verwachten. Ka rel Blount heeft deeze leerftellingen met nog eenige anderen vermeerderd : (g) doch er hebben zich in onze dagen

men-

(g~) Hij heeft er eigenlijk maar ééne andere bijgevoegd , naamelijk deeze, dat God de wereld door Zijne Voorzienigheid beftuurt, en de derde hoofdlielling van Cherburij heeft hij in twee gefplist, welken deezen zijn: l. Dat de Godsdienst gelegen is in het uitftorten van gebeden en dankzeggingen tot God. en II. Dat onze gehoorzaamheid bejlaat in de regelen der gezonde reden , welker betrachting de zedelijke deugd is : deeze twee Hellingen vloeijen voort uit de door hem uitgebreide tweede {telling' van Cherburij, welke hij dus opgeeft, dat wij verpligt zijn , God als onzen Schepper en Regeerër te dieKen en te gehoorzaamen; voorts heeft hij de overige Hellingen van den Lord uitgewijd, en er het eene en an. dere bijgedaan, b. v. de eerfte van zijne Hellingen is

dus,