is toegevoegd aan uw favorieten.

Historisch bewijs voor de waarheid van den kristlijken godsdienst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de waarheid van den Kristlijken Godsdienst. 113

we Testament, en zijn uit dezelven genomen.

Wij zullen nu ook de overigen van de vijf hoofdftellingen , welken tot den zuiveren natuurlijken Godsdienst gebragt worden, nog kortlijk doorlopen. De drie volgende Hellingen ; „ men moet God vooral dienen, — Gods'. „ vrucht en deugd is het voornaamfte ge„ deeltevan den Godsdienst, — God vergeeft „ de zonden, zo ze ons hartlijkleed zijn —" Deeze drie Hellingen hangen zo naauw zamen, dat ze niet wel van eikanderen kunnen gefcheiden worden. Wij zullen dierhalven Zien , hoe het met de kennisfe , welke de Heidenen van deze leerftellingen hadden , is gefteld geweest.

Dat men God dienen, of om beter te fpreeken , aanbidden moete, zo dra men Hem kent, is iets , waarin de meefte menfchen van alle tijden en alle plaatzen met elkiindexen overëenftemmen ; Hechts eenige weinige volken kan men opnoemen , van welken men zegt , dat zij hunnen Goden geheel geenen Godsdienst bewijzen: bij voorb. de Kamt-

S g h a d a l e n , de K a l if o r n i e r. s , de K r s-

ti inde Kaeardy, de Galen in het zuidlijk gedeelte van Abyssinië en Neger.

ü l a n d.