Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23$ Historisch Bewijs

deswege van de Kristenen mogten gehaat worden. Maar dat Hij van hunne voorvaders aan het Kruis genageld zij. dit kunnen zij niet loogchenen , en zij hebben 'er ook nooit nageftaan, om dit te loogchenen; daaröm noemen zij Jesus in hunne Schriften doorgaans ]>7n den opgehangen, en de Kristenen 'ïbn "nvjr de verè'erers des opgehangen. Maar bij dit alles is het toch ieder een' bekend , dat Hjj nu langer dan zeventien honderd jaaren van eene ontelbaare meenigte menfchen , van allerlei Volken , ftaat, en ouderdom als een Koning en Heer is aangebeden en vereerd geworden; en de Kristlijke Godsdienst heeft, zulke diepe wortelen ge-

fchoo-

schu Hannozvi aanbelangt, die onder de magt van Pontius Pilatus gevonnisd is geworden , (deeze Pontius was een Hoofdfchout of Stadhouder te Jeruzalem van de Romeinen aangefteld) dezelve had Jeschua Nozvi tegen rïlih p en aller Jooden gewoonte ter dood laaten veröordeelen , en leevendig aan het o1?* opgehangen, enz. — [[n den Joodfchen Talmud , en andere Joodfche Schriften wordt niet alleen van Jesus gewaagd, maar zelfs onder zulke omftandigheden, dat de waarheid, niet tegenflaande men duidlijk ontwaar wordt, dat de Joodon uit haat tegen het Kristendom zich toegeleid hebben , om dezelve te verdonkeren en te verdraaijen , nogthans hier en daar zich duidlijk openbaart. Zie Hamei.sv. Byè. verd. VI. bis 166 en vergel. Lilientiial XVI D. bl.52 en volgg. — De Vertaaler.]

Sluiten