Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<*Q Historisch Btwljs

«jenschlijY geflacht gemaakt heeft, kan van alle wijzen en Geleerden der aarde niet verzonnen worden; het kan geen'ander' mensch ter wereld in den zin en de gedachten komen, ^n een' Man, die eene volkomen bewustheid had van zijn innige gemeenichap met ^od. Dit zal ten fterfeften bevestigd worden , door het gene wij in 't vervolg nader fchryven zullen.

Thands willen wij alleen maar aanmerken, dat zijn geheel Karakter, zo als wij het uit de Schriften der Evangelisten kennen , Hem alleszins tegen die tegenwerping

dekt

uiaaker eenen fchalken Kwakzalver, d/e met een magtig gefnork voor het oog der wereld zijne kuuren verrigt; en het gemeen zand in de oogen werpt. — En de Schrijver van Lettre fur les Juifs tekent Hem als een' Ioozen Geestdrijver , die de rechten der Menschheid fchendr, en de Wetten der natuur met den voet treedt, die door uitfpoorige dweeperijen eenen aanhang maakt den Staat beroert, en het Menschdom verleidt. — Beiden zijn zij zichtbaar zo verre bezijden den weg der waarheid, dat hunne dwaalgevoelens geen andwoord of wederlegging noodig hebben. —. Wanneer de vijand van Jesus zulke tastbaare leugenfpraak durft te boek fchrijven, zal de valschheid van zijn geheel ftelfel dies te eerer ontdekt, en openbaar worden: wij moogen denken aan t °er,o Da vin van Simei zegt : Laat hem maar ee%'order. vet vloeken! De Heer heeft het Hem gebooden.-

de vertaaler.

Sluiten