is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedkundige verhandeling over den trapswijzen voortgang der godlijke openbaaringen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Godlijke Openbaaringen. 225

ooit op de aarde geleefd, gedacht en gehandeld heeft (_*). Dit zijn uitmuntend Godsdienstplan

om-

(*) Men leeze het gefchr:ft, gerijteid Ferfuch über den Plan , den der Stipter der CkristUchen Religion zum Beften der Menfchen entwarf-ec win enberg und zerbst 1731. De Heer Profefibr Reinhard in wittenberg is de Schriwer van dit voortrcflijk Ëoek, ['t welk wij ook

in 't Nederduitsch hebben ] In dit werk geeft de Heer

rein hard het uitgewijd en weldaadig Plan, 'twelk jesus ten befte der mensehen gemaakt heeft, ter befchouwing aan Zijne leezers op, Hij benaarftigt zich , om zij" ne ieezers te doen opmerken, ,, dat reeds het enkele Plan, 'twelk jesus gemaakt heeft ten bede der wereld, zo veel wijsheid en grootheid van Geest, zo veel Merkte en ftandvasngheid van ziel, en tevens zo veel goedhartigheid en allesomvattende goedwilligheid voorönderftelt, als men nimmer in eenig' mensch heeft aangetroffen." — Hij doet hen opmerken; „ dat dit Plan zelfs van een geheel bezonderen aart is, en zich, inzonderheid daar door, dat het alles bevat, en zich over het ganfche menfcheüjk geflacht lutftrèkt, vsn alle andere Plans volkomen ondcrfcheidt, welken , vóór j e s u s, van de verhevenfte Geesten, en van de grooifte weldoeners der menfchen , gemaakt zijn." De infteller van den Kristlijk'en Godsdienst, ,, fchrijft bil in zi'ne Inleiding," verfcïujnt bij het Plan , 'twelk Hij tot welzijn van het ganfche gedacht der menfchen ontwierp, als de grootfte-Geest, die immer op den aardbodem gedacht en gewerkt heeft; en deezen rang zoude Hij verdienen, fchoon ook dit Plan nimmer ten uitvoer gebragfi P wsa»