is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 90

zaame zorg der Patriarchen van konstantinopqle alle middels bewerkftelligde, om de Geestlijken voor onweetendheid en vadzigheid te bewaaren. In de Westerfche Kerk lag ook de geleerdheid heel niet op den rug: de verëenigde magt van eenige Europifche Vorften en Roomfche Pauzen, die met elkiiêr de handen aan één werk floegen , hadde haar op de beenen geholpen ; terwijl derzelven vriendlijk oog deii ijver der letterminnaars aanmoedigde, en hunne milddaadige hand het vuur der ftudiedrift aan den gang hield. In de twaalfde eeuw werden er verfcheiden geleerde Maatfchappijen opgericht, waarin de vryeKunllen en weetenfchappen openlijk geïeeraard werden, en waaruit ftraks hooge Schooien ontftonden, die men in de volgende eeuw Univerfiteiten (gemeene oefenplaatzen) noemde.

In deeze twaalfde Eeuw kwam in de Westerfche Kerk eigenlijk de zogenoemde Schoolfche Godgeleerdheid ter baane. De leerwijze, waarvan in devoorigeeeuw zich bediend hadden lanfrank , anselmus , en hildebert , behaagde nu ook bij uitftek aan de meeste Leeraars in

frankrijk, engelland en duitschland,

die haar in de openbaare fchoolen volgden, van waar zij den naam van Scholastieke Godgeleerdheid kreeg. (*). Het

Boofd

(*) Het kentacrklijke der Scholastieke GuiveG 2 leeri-

xn.

eeuw