is toegevoegd aan uw favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Systematifche Godgeleerdheid. 231

het publiek mede : aan het oordeel van anderen Hoorde hij zich niet met al: hij trachtte de waarheid op te 1'pooren, en 'r. gene hij voor waarheid hield , Helde hij

manlijk en onbevreesd voor (*> -

Overigens fchijnen braafheid, eerlijkheid en rondborstigheid hoofdtrekken van zijn

karakter te zijn geweest. Zijne fchiif-

ten geeven getuigenis van het gene ik aan-

gaan-

toegemaakt met kromme termen en distinctiè'n, die ftinken in den neufe van de genen, welker rieken alleenlijk is in de vreeze des Heeren. En dat achtenfe voor den noodigften en veerdigften weg , om de dwaalgeesten met hunne eir:en wapenen te verdaan: onaangezien, dat men integendeel ziet, hoe ellendiglijk, dat wij in die doornftruiken ver' werren; wanneer wij ons bloot geeven buiten 'c effen veld van Gods zuiver woord, en verleeren de zuivere Tale van Kanaan, om met uitheems Volk Asdodisch of half Afgodisch te (preeken. Wat zal ons hunne bastaardtale helpen, om van hen te beter verdaan te worden, indien ze Godseigen tale niet willen verdaan? Tot de wet en tot het getuigenis; indien zij het woord niet hebben willen, dat ze fpreeken na een woord, daar geen dageraad in is. En evenwel van loutere fchaamte, om niet zonder fchriftuur te fpreeken, zoo dwingenfe den fin der fchriften na hun eigen hoofd; en 't gene zij daaruit persfen, dat noemen ze reghtfinnige Theologie." —— Men zie uit dit afgefchreeven, hoe bekker over de Theologifche fchoolgeleerd-

heid dacht. De geheele opdragt is waardig

geleezen te worden.

(*) „ Ik heb," fchrijft hij in de Voorrede aan den leezer voor de eerste uitgave van zijn boek, De betoverde wereld, „alle vooroordeel of aanhang van beroemder mannen fmljjkheid afgeleid, P 4 onj

XViï.

SEüW.