is toegevoegd aan je favorieten.

Beknopte letterkundige geschiedenis der systematische godgeleerdheid.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33* Beknopte Letterkundige Gefchiedenis

XVII,

EEU W

beweezen uit de zedeleer van het Evan. gelie, uit de verwonderingswaardige voortplanting van hetzelve , enz. in het derde boek wordt betoogd, dat de Schriften van het Nieuwe, en ook van het Oude Verbond een Godlijk gezag hebben. In het vierde boek word: de Godsdienst der Heidenen, cn in het vijfde boek die der Jooden beftreeden, waar bij beweezen wordt, dat jesus de langbeloofde en waai jichtige Mesfias zij. En ten laatften wordt in het zesde boek de Godsdienst der Mahopiedaanen wederlegd. Dit is het beloop van het werk. De fchrijfwijze is krachtig, overtuigend, voortrcflijk, eenvoudig, en onfchoolmaatig, zo dat het werk des grootcn mans naam overwaardig is. 't Eenige, dat er in gewraakt zoude kunnen worden, is misfchien , dat hij wel eens deeze en gene uitfpraaken van heidenfche fchrijveren, op te zwakke gronden, als bewijzen der gezonde reden, ter betooging van zijne Hellingen bijdraagt (*). De aantekeningen van de groot zeiven verfprciden niet weinig lichts over de onderwerpen , welken hij behandelt in den Tekst , en de aantekeningen van clericus zijn zeer oordeelkundig ingericht ter nader verklaaring van des

fchrij»

(*) Verg. de Redev. van j. w. te wateï. voor dc Verhand, van het Eaagfche Gen. van het jaar 1788 , bl 25, en c. w. f. walch, Gedenken ion der Gefehichte der Gl.leiire, £/. 85.