is toegevoegd aan uw favorieten.

Agatha, tooneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

64 AGATHA,

AGATHA, met een luide en wanhoopende flem. Zo ge uw vermeet, om iets oneerlijks te beftaan, En nadert, zult gij 't lem' zien door mijn' boezem gaan. Wees niet beducht, gij hoeft niet voor uw lijf te vreezen, Ik zal alleenlijk aan mij zelve fchaadiijk wezen. Tot redding van mijne eer, die gij, door woeste taal, Hij nadert weêr een paar treden voorwiards.

Alreeds bezoedeld hebt Ik zeg ten tweedemaal

Wijk van mij booswicht, tree niet nader, Zo gij mijn hart en ieevensader

Niet wilt doorkerfd zien. Doch mijn al te onfchuldig bloed , Wordt door den Hemel dan van uw ontwaakt gemoed, Als daar aan fchukiig, afgeëischt ten geene aagcn, ■■ Wanneer de wroegings worm u zal 't geweeten knaagen.

EVERHART, ter zijde. ,,'k Beef voor haar woede en razernij! Deedt zij het geen zij dreigt, men zou voorzeker mij, Met veel waarfchijnlijkheid , voor haaren moorder achten. Ik bid u Agatha verander van gedachten! Gij ziet ik tree te rug.

ZESDE T O O N E E L.

AGATHA, EVERHA1T, MAGDALEEN, meteen toegedekte Pan in de handen. VALENTIJN, mede met een bedekt Potje in de hand.

MAGDALEEN.

Zie daar hebt gij de kost. Maar.... wat is hier te doen?

AGA-