Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 29 )

Volk zal rechtvaardig zijn, en dit zwaard

zal die Volksrechtvaardigheid weeten te doen gelden.

Het Schrikbewind, met een (Ier*

vende jiem.

God en het Volk is rechtvaardig! Ik gevoel en erken het. Door de eerfte word ik

opgeroepen; door het laatfte word ik gevon-

nisd en vervloekt! Tegen deeze twee gedutte Magten is geen fterveling beftand! Ik

gehoorzaam, om dat ik gehoorzaamen moet!

Volken! wanneer gij wilt, dan zijt gij vrij! Dit is eene waarheid,die U door de ftervende lippen van uwen Dwingland word toegeroepen! -— Heerfchers ! die, te midden van een vrij Volk , uw despotiken Troon poogt te ftigten en te behouden , ziet mij hier, en weet wat lot U

verwagt! ■ Generaal! Spaar alle verdere

moeite.

Onder het geeven van eene ijslijke gil. ,

Ik ben geweest! Ik fterf.

De Generaal.

Mijne Burgers! gij zijt vrij! 't Is God

aelve die U gewrooken heeft.

Alle de Gasten, met luider flem.

Genade! zegevierende Generaal! genade!

De

Sluiten