Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 DE DOODE GEHUWD,

Dat dit jaar niet voorbij zal zijn Of uw geluk zal net zoo groot zijn als het mijn.

ANGELIKA.

Dat is onmooglijk.

SOFIA

Hoor! ik mag 'er niet op vloeken: Maar zeg mij flechts, wien gij begeert ■Dat u in 't Kloofter, zo dra gij zijt weergekeerd, Op 't allervriendlijkst zal bezoeken.

ANGELIKA.

Dat is het minst dat mij ontrust.

SOFIA.

Ik moet u eens naar mijnea lust De waarheid zeggen, mits't niet kwalijk word' genomen:

Mij dunkt, (ik oordeel naar den fchijn} Dat gij met tegenzin zijt op dit Feest gekomen,

En liever vér van hier zoud zijn. En vreesde gij thans niet mijn Vader te mishaagen,

Vertrok gij mogelijk terftond... Maar hoe! gij zucht!

ANGELIKA.

Vaar wel!

SOFIA

Maar zeg mij toch , wat grond Hebt gij tot zuchten? of wat onheil doet u klaagen? —

ANGELIKA.

Niets zeg ik u.

so-

Sluiten