Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^ö" burger herman, of

ouden Vader te fpreeken?... zoude de grijsaart.*. (Een der Burgers koomt voor op het Tooneel; hij ontdekt de Broeders — trekt zijn zwaard en roept) wie daar?

fredrik en ka rel, te voorfehijii treédencte. De Zoonen van Burger Herman! —

De meeste Burgers toefchietev.de, her haaien : De zoonen van burger herman!

ka rel, zijn Broeder aan de hand koude, tot hen treedende. Ja, lieve Landgenooten.! wij zijn in den fchoot der Vrijheid, de hemel zij dank' terug gekeert; wij hebben u den naam van onzen vader hooren noemen; waar is de braave grijsaart; zegt ons dit voor alles?

een burger. Hij is nog op het flagveld...

Beiden de Broeders, met verwondering.

Nog op het flagveld?... onze Vader?... eert 'grijsnart van zeventig jaaren, nog op het flagveld?...

een ander burger.

Hij vuurde- dea moed zijner mededorpelingen

Sluiten