Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

VAN DEN

VERTALER.

hjrij ontvangt hier, waarde lezer, een klein, doch zeer merkwaardig Schrift van eenen der eerwaardig/ie en verdienftelijkfte Mannen, die onze eeuw heeft voortgebragt. Gij kent reeds, uit verfcheidene van tijd tot tijd vertaalde Schriften , den alomgeachten Schrijver. De roemwaardige Grijsaard liet eerst zonder naam het eerjl* Deeltje in 't Jaar 1789' te voorfchijn k$men. Maar wel'rasch kende men den edeldenkenden c 0 n s 1 storiaal-raad te zellE aan de hem hijzonder eigene fchrijfwijze. Niet' lang daar na kwam er het tweede bij, waarin de waardige j a c 0 b 1, nu niet langer kunnende of willende verborgen blijven, zelf zijn naam onder aan plaatfte.

Janfonds las ik het zelve met een onbefchrijflijk vermaak, en waare /lichting. Die mannelijke en vrijmoedige , doch tevens befcheidene en liefderijke taal, die men hier een Ma.ii van 't edelfte hart, een doorktm' * 4 di-

Sluiten