Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X vu x

„ nen, dat 'er hier en daar zcdaning een pa*> i, triottismus plaats hebbe, en dat het beftaart

■ daarvan, voor de goede zaak, het algemeen „ welzijn, ten hoogfte nadeelig, ja! gevaarlijk

, ,3 is ? Immers is een patriottismus; dat, op valfche gronden fteunende, alleen derzelver he— „ vigfle en magtigjie voor ganders verrijkt; mep amten en eereposten oyerhoopt, terwijl het dr„ groafte menigte onderdrukt en knevelt, oné'in~ » dig ha'atUjker dan het Oosterfch despolis* „ mus? - - Immers verdienen zij, die , als voor„ [tanders der vrijheid; der gelijkheid en der rech„ ten van den mcnfchrecht tegenftrijdig hunnebe* „ naamipg en voorgeevens handelen, onze be~ * 3 lach-

Sluiten