Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van STAAT. 19

Gij kunt mij vrijlijk alles zeggen, wat gij goedvind.

Trommelende.

Het zou onwelleevende. zijn, ingevallen ik niet naar u luisterde.

Trommelende.

Spreek uw hart vrij uit: de waarheid is mij al* toos aangenaam.

Trommelende^

Gij ziet, dat ik met open ooren naar de waar* heid hoor, even zo als 'er al de Magtigen en Grooten deezer aarde naar hooren.

Trommelende.

Gij moet u niet geneeren, Mevrouw! — fpreek! laat in godsnaam toch geen haair op uw tong groeien.

Trommtlende.

Hebt gij nu alles gezegd? >

Trommelende,

r % astar*

Sluiten