Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i5 DEKWAKZAKVER

Op (en gtg'.éven wtnk vanHansworst begint de Muziek het van ouds bekende Volksdeuntje.Jan koopt me een kermis enz. te fpeelen. H^sworst, Aitarbe en de verdere Fannijè denzen.

XTe«ï dans, waarbij Hans-worst zijne grappan niet vergeet, word ten alJerJlerkJitn door het Volk toegejuicht, en met ezn algemeen handgeklap vereerd.

hanswors t-, na't eindigen van den

dans. jUttsyti

Meestert nu kont gij veilig voortgaan.' Nu hebt gij zegen op uw arbeid te wagten.

gleümbrotus. tegen de menigte.

Heeren en Dames r Burgers en Boeren ! uit al det.zen toeliet, die gij hier ziet, zout gij mogiijk befiuiten, dat ik een Kwakzalver, een Lanclooper, een Bedrieger was;

hansworst ■ Dat zien de Burgers wel beter.

cleömbrotus.

Mas» hier in zoud gij u ielve bedriegen, en mij,

on->

Sluiten