Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

va n ST AAT. -y?

onverdiend, in mijn qualiteit als Geneesheer,. beleedi$en'. •

hansworst;

En dat zou een Crime ,Icfis Kwakzalverianus wee= zen.

CLEÖMBROTUS'.

Uit loutere menslievendheid; uit de zuiverde en' edelile zugt om mijne ongelukkige medefterveüngen , waare het mooglijk, te redden , verfchijn ik in het Publiek, en ben ik deeze hooge plaats opgeklommen; want, de geheele waêreld weet dat ik zo veel te doen heb met mijn huispraktijk, dat ik met nodig heb, om mij van een theater te bedienen.

hansworst, naJlerkgelachen te hebben.

Hij liegt het. — Hij heeft t'huis niets te doen.-—— Als hij niet voor Kwakzalver fpeelde, zou hij en zijn gandfche Familje aan den geeuwhonger fterven,Waaragtig!

CLeömbrotus, zeer ernftig,

Hansworst! •

hansworst.

Meefter! als het u gelieft geen ernst; want dan

zou-

Sluiten