Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 6 )

te hiervan ingewonden word, \moet 'er van 't Daagstouw geftooken worden, zoo lange, tot dat men met het voorfchip boven het Anker is gekomen. Alsdan houd men aan met het Daagstouw tc fteeken, Geduurende het fteeken moeten 'er altyd twee of drie Stoppers gereed gehouden worden , één tusfehen en twee agter de 'Beeting, ten einde tc kunnen floppen,

zo dra men zulks goedvind. • Het

Anker met de Stok bovenwater komende, laat men het Spil flaan en het Pal inzetten, om het des te gemakkelyker te kunnen floppen, en om dat 'er dan niets van opgaat : want, indien 'er te veel van opgaat, koomt de Stok weder onder water kunnende gevolglyk de Kat niet in de Ring van 't Anker gehoekt worden. Men laat ook altyd, zo dra het Anker voor de Kluis is, twee floppers op 't blote Touw zetten. - Wanneer de Kat ingehoekt en flyf gehaald is geworden, laat men van' 't Touw fteeken, om het Anker voor. de Kraan te krygen. Vervolgens fteekt men het end van de Portuurlyn van buiten na binnen door de Ring van het Anker, en

legt

Sluiten