Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

co

wel kunnen gezien worden, en dus niet dan gebrekkig, of wel in 't geheel verkeerd uitgevoerd worden.

Om dan aan alle de hier voorgenoemde ongemakken niet onderheevig te zyn: zo zullen alle Zeinen in het Zeinboek vermeld, ten opzigte der Dagzeinen, geen vaste bepaalde plaats hebben, maar onverfchillig opgeheezen worden, op die plaats of plaatzen, daar den Admiraal of commandeerenden Officier oordeelt het beste door het Schip of Scheepen die de Orders, door bet Zein bepaalt, ftaan uit te voeren, gezien kan of kunnen worden.

En wel in dé manier als volgt:

i. Tot het doen der Zeinen zal men tien onderfcheidene Vlaggen hebben, met Wimpels daar aan vast.

i. Boovendien rog een Stel derzelve Vlaggen zonder Wimpels.

3. De voorfchreevene Wimpels beteekenen een nul.

4. Door deeze Vlaggen worden de Zeinen voor het Numero der Artikels in het Zeinboek vervat, gedaan, zo dat ieder Vlag een Numero toegeëigend word.

5. Hier door is het klaar, dat de eerile tien Artikels beduid worden, door de tien Vlaggen zonder Wimpels. &

Sluiten