Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 5 )

'er ergens brand of andere ongemakken zich opdoen, en iets ontdekkende, aan het naaste by hem zynde Schip ten eerften kennisfe geeven, die alsdan drie Lantaarns in een driehoek

opheist, zullende dit het generaale Sein des 's nagts voor ontdekking van eenig ongemak zyn.

Art. 12.

Het word aan den Commandeerende Capitein van de Scheepen in het Nieuwe Diep overgelaaten, om alle voorzorgen , het zy tot beletten van defertie als andere ongemakken te neemen, die hy na tyds omftandigheeden, voor de 's-Lands Scheepen, dienstig zal oordeelen te zyn, en daar toe aan de Scheepen orders geven.

A 3 Art.

Sluiten