Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iv V O Ö R R E E D E N.1

onderfcheid des tyds aan boord met dien van de afgevaarene plaats, by voorbeeld Amfterdam , re kunnen weeten, dan een Uurwerk, dat, by den aanvang der reize naar den Middagcirkel van Amfterdam gefield, geduurende die geheele reize op Zee, naa,uwkeurig den waaren tyd van Amfterdam 'bleef aanwyzen; zonder iets, of ten minden iets van eenig aanbelang, voor of agter uit te loopen. Dit zyn de bekende reedenen , die 7.0 veele Konftenaaren, in deeze en in de voorige Eeuw , alle hunne vermogens hebben doen infpannen , .om zulke volmaakte Uurwerken voort te brengen , zonder tot nog toe dar oogmerk naar genoegen te hebben kunnen bereiken.

Men heeft derhalven naar andere middelen moeten uitzien, om in een gegeeven tydftip op Zee te kunnen weeten, hoe laat het op de aigevaarene Plaats, of onder eenig ander bekenden Middagcirkel is, en zyn toevlucht tot de Sterrekunde genomen, die in den eerden opdag verfcheide toereikende middelen fcheen aan de hand •te geeven. Edoch twee der grootfte Sterrekundigen van deeze Eeuw, iialley en de u caille hadden, op de wyduitgeftrekte Reistochten, die ze, door de meeste Zeeën van Europa, door den grooten Oceaan en de Zuidelyke Zeeën van den Aardkloot, gedaan hebben, alreeds vroeg gelegenheid, om meer dan andere Sterrekuradigen van naby te zien, welk zoon van waarneemingen met vereischte naauwkeurigheid op Zee ge-dctan konden worden, en welke verfchynfcls, tot het bedoeld oogmerk der bepaaling des tyds,, ,met de meeste vrugt voldoen konden. Beide hebben ze opgemerkt, dat de Verfchynfels , die de loop der Maan., opleevert, zo al niet de eenigfte bekwaame, ten minden de gevoeglykfte •> - van

Sluiten