Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 1*9 )

klimming en Declinatie. Als by voorbeeld. Den 19 January 1789 te 4 U. 35 Min. te Amfterdam hebben wy de Lengte der Zon gevonden iet. o°. 9' 14" die van 12 teekens afgetrokken L. — 590. 50'. 46" geeven, terwyl de i y dezelfde is, en dan zal men door Cot. L.

Cot. R. O. =CoHT

de Rechte Opklimming 20 u. 8'. 38" vinden,

En door S. d =. S.^ L. x S L y zal men voor de Declinatie ao°. io'. 40" bekomen.

Edoch wanneer men de Declinatie alleen maar noo' dig heeft, het welk dagelyks gebeurt, en dikwyls verfcheide maaien op eenendag,wort,naarevenreedigheid van de dagelykfche Aanwas of Vermindering der Declinatie, ook de grootheid der Declinatie op dien tusfchentyd gevonden, op gelyke wyze als op pag. 125. van het vinden der Lengte van de Zon op de tusfchentyden der Middagen gezegt is. Edoch veel korter en gemaklyker door de Xde van de Benoodigde Tafelen, daar het Etmaal verfchil toe dient.

De Colom van het Etmaal Verfchil der Zons Declf natie, die op de Colom der Declinatie volgt, en in de Engelfche Nauiical Almanach niet (laat, noch in een der overige Dagtafelen gevonden wort, en niets anders dan de dagelykfche aanwas of vermindering der Declinatie bevat, dient eerftelyk om den Zeeman te bevryden van dagelyks dit verfchil te zoeken; en ten tweeden, om in elk der bovengemelde gevallen fpoedig en gemaklyk, op alle gegeeven tyden en Lengten, de' juiste grootheid der Declinatie te bekomen,. zonder de proportionale bereekening, die by het gebruik van Tafelen altyd omflagtig is, benoodigd te hebben: vermits opdit Etmaal verfchil der Declinatie, en het verfchil der Lengte met Greenwich, dat men maar ten naasten by behoeft te weeten, in de Xde der Benoodigde rafelen, het Declinatie verfchil gevonden wort; het welk door eene enkele Bytelling by de Declinatie van den Almanach voor dien dag, als de Declinatie Aanwasfende is, of Aftrekking, zo die Afneemende is, terftond de juiste Declinatie op de bepaalde tyd en plaats geeft • waar van men verfcheide, en op alle mogelyke geval' Q* 5 len

Sluiten