Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

{ 8 )

l*ng zyn de helft van de lengte van het gevou* wene Papier van de Cardous.

De Cardousfen der Kamer Vuurwerken, zoo vaste als draaijende, zyn gemaakt op dezelfde manier als de voorgaande, uitgezondert, dat haare diameters yerfchillen, en moeten een klein {tukje Bordpapier van 's gelyken in het midden hebben; de diameters van deeze Cardousfen zyn inwendig 4 linies en uitwendig 7^ linies lang, met het hoofd te zaamen 4^ duim. De Rollen, daar ze op gerold worden , moeten van hard hout zyn, en de Stampers van yzer met houte hegteq.

De Cardousfen der draaijende Sonnen voor de Kamer zyn meede van 't zelfde maakfel als de voorgaande, uitgenoomen, dat haar inwendige diameter is 4^ linies en haar uitwendige diameter 8 linies, en zyn lang met het hoofd 4§ duim.

De Cardousfen van de Chineefe Fontynen voorde Kamer, zyn al mede op de zelfde manier als de voorgaande, maar haar diameter is 5 linies inwendig, en uitwendig 9 linies, en zyn lang met het hoofd 4$ duim.

Dg

Sluiten