Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3° )

draffen der menfehen-op zich mmen en dragen, zich zei ven aan God opofferen, God verzoenen , heette mi niets meer, dan den Christelijken Godsdienst keren en verkondigen. De wereld werdt in de war gebracht door deze nieuwe fpraak, en moest noodwendig denken, dat christus en de Apostelen of onverdaanbaaren onzin gefproken hadden, of dat men een geleerde van den eerden rang moet zij», indien men met zekerheid kennen wilde , het geen men weten moest, om zalig te worden. Waar deze , tegen de gezonde rede regelrecht aanlopende, uitlegkunde niet toereikte, daar nam inen zijn toevlucht tot de Oordeelkunde of Kritiek, die men even eens misbruikte. Men maakte zoo veel regelen, en wel willekeurige regelen, dat men altijd een middel overhadt, dat het gezag eener plaats, die ongundig en al te duidlijk fcheen, of ook het gezag van een geheel Bijbelboek twijfelachtig kon maaken. En wanneer ook dit de behoorlijke uitwerking niet deedt, dan hadt men een aanzienlijk getal van Wijsgeeiige Grondregels, doch welke niet uit de Wijsgeerte van wolf, en zijne beroemdde navolgeren, maar uit het eigen jbrein ontleend waren, bij de hand, waarmede men aan de zaak een kleurtjen gaf. God kon nu niet meer toornen; wanneer hij drafte, gefchiedde het enkel en alleen tot verbetering vanden overtreeder. De geopenbaarde Godsdienst kon voldrekt geene willekeurige Voorfchriften bevatten en zoo voords. Met één woord, men delde , met

de

Sluiten