is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten betreffende de nieuwe hervormers in Duitschland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

Is het ongegrond, wanneer de tegenpartij daar nog op blijft ftaan, dat het ander geval ook mooglijk is, en daarom beweert, dat zoodanige leere met de Rede ftrijdt. En .nogthans is dit grootendeels de Mode - philofophie der tegenwoordige verbeteraars van den Godsdienst; men befpeurt dit aan hunne gewoone vragen: kan dat en dat ook niet nog zoo en zoo anders zijn? Ja ! zeker het kan; indien het daar mede nu ook maar tevens wezenlijk was ! Ik kon dit een wijsgeerige Fantazij noemen ; bijna even zoo , als of ik ging zitten , en mijne Verbeelding den teugel vierde; dat zij zich nu eene geheel andere wereld verbeeldde, en geheel anders gevormde menfehen, dan de tegenwoordige , alles zonder inwendige ftrijdigheid, en dus op zich zelf mooglijk; dat;zij nu naar de gefteldheid van deze haare nieuwe wereld grondregels vastftelde, en daaruit befloot, hoe nu de inrichting zij, wat nu hier en daar, volgen, en hoe het gebeuren kon en moest. Mijne rede zou zich daar bij uitnemend wel kunnen gedragen, en recht bondig befluiten; maar waar zou ik dan, na lange verinoejing, met al mijn verftand, ten laatften nog wezen ? In het rijk der mooglijkheid en der Fantazij ; mijne nog zoo fraaie Wijsgeerte zou dit klein gebrek hebben, dat zij geene daadlijkheid ten grondflag hadt, en van geene wezenlijkheid begonnen was, en dus zou zij zotheid wezen. '' Ook héfluiten de partijen niet eens zoo naauwkeurig, welk met een voorbeeld uit de Theologifche onderzoekin-