Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 34 )

verëischt. Op dezelfde wijze zijn ook Godsdienstpartijën ontftaan. Een pf eenige weinige menfchen hebben zich een Leerftelzel gemaakt, en anderen daar van trachten te onderrichten en te overtuigen. Veele andere menfchen hebben hun vrijwillig toegeftemd, dewijl zij dezelfde begrippen en overtuigingen hadden, of bij deszelfs voordragt verkregen. Hoe kan men dan tegen alle ondervinding aan beweeren, dat er volftrekt geene gelijkvormige denkwijze der menfchen, met betrekking tot leerftukken der Zedekunde en Godsdienst mooglijk is?

Zoo wel als meer menfchen zich tot eene en dezelfde Godsdienst- partij vervoegen, als zij met elkanderen in de wezenlijke leerftukken en belijdenis overè'enftemmén, even zoo wel kunnen zich ook meer partijën verëenigen; en daar is geene volftrekte onmooglijkheid, dat zij niet omtrent zekere ftellingen ééns zouden kunnen worden; voornaamlijk, indien de ftelling, van semler meermaalen herhaald, waar is, dat, het geen tot het inwendig Christendem verëischt wordt, reeds bij alle Christelijke partijën gevonden wordt. Wanneer wij zelfs de verëeniging der Roomschgezinden en Protefianten ondoenlijk vinden, dan is dit niet, uit hoofde van eene inwendige en volftrekte onmooglijkheid, maar uit hoofde van veele andere hinderpaalen, van welken nog geen fchijn is, dat zij zoo fpoedig zouden kunnen weggenomen worden.

Hier mede vervalt ook het voorgeven van den Heer semler, als of eene verëeniging van alle

Chris-

Sluiten