is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten betreffende de nieuwe hervormers in Duitschland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ia )

onze Schrijver, zoo als meer anderen, die de Openbaring daar uit beftrijden, geene recht duidlijke en zuivere denkbeelden heeft.

Met dit alles zal echter het Christendom eenigermate het werk van de Godlijke Voorzienigheid zijn; in zoo verre naamlijk als alles ten laatften van deze Voorzienigheid afhangt, en dezelve dus gewild heeft, dat het Christendom een zegen zijn~ zou, maar welken deszelfs Stichter, zoo als de Schrijver uitdruklijk zegt, niet vooruit gezien heeft. Dit heet in goed Hollandsch zoo veel als: het Christendom is eene menfchelijke uitvinding, waarmede het even zoo gelegen is, als met de uitvinding van menfchelijke Wetenfchappen, welke, alhoewel zij bij flot een werk der Voorzienigheid zijn, echter van dwalingen nooit geheel zuiver pleegen te zijn. De Voorzienigheid heeft het ten minften niet verhinderd; en door deze toelating is veel goeds gevolgd ; doch tevens ook, zoo als uit het bovenftaande blijkt, zeer veel kwaads, omtrent zoo , als een oorlog, dien de Godlijke Voorzienig-, heid toelaat, ook wel veel kwaads, maar te gelijk toch ook noch wel eenig goed na zich fleept. Op deze wijze heeft het Christendom derhalven geene meerdere voorrechten boven andere menfchelijke uitvindingen, ja niet ééns boven de Afgoderij, welke de Godlijke Voorzienigheid ook toegelaten heeft, en die zelfs ook eenig goed te wege bracht, nademaal de menfchen, uitvreezc voor de Goden, zich toch van veele fnoode handelingen onthouden hebben.

Het