is toegevoegd aan je favorieten.

Berichten betreffende de nieuwe hervormers in Duitschland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 15 ')

flot niet recht weet, wat hij wil, of gelegenheid krijgt, om te geloven, dat hij het zelf niet recht wist. Want dan is het , daar kon een tijd komen, dat de bloote Godsdienst der Rede alleen geleerd wierdt; dan wordt daar weder aan getwijfeld. Dan wordt toegegeven, dat het Christendom nuttig geweest is, en nog verder nuttig kan zijn; maar dan wordt ook dit weder geloochend.

Wat nu onze Schrijver van het Joodendom denkt, is ligt te gisfen. Doch ook fomtijds wederfpreekt htj zich zelven in zijne oordeelen daar over. Volgends hem is het geene Godsdienst-leere, om dat er veel onwaars in is : maar tevens is het toch ook gedeeltelijk eene leere der Rede, die van God geopenbaard is (te weten, op eenemiddelijke wijze), en des zelfs wetten zijn in zoo verre Godlijke wetten. Het is geen fakkel van zuivere Godskennis, ook niet enkel eene fchikking op christus; doch het is ook geen famenweefzel van dweeperij en bedrog. (Bij flot weet de Schrijver zelf niet, wat het is).

Of moses de Schrijver van het eerfte Boek zij, is onzeker; ja het is ook niet ééns zeker, dat de overige vier Boeken van hem af komftig zijn. Zijn getuigenis van een tijdverloop van 2600 jaaren is niet zeker; hoe kon hij alles weten? Ondertus-r fchen kan veel uit oude liederen en overleveringen gefchept zijn. De vernaaien tot op abraham en gedeeltelijk ook nog onder hem en zijne naaste nakomelingen zijn Fabelgefchiedenisfen, hoedanigen