is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten betreffende de nieuwe hervormers in Duitschland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( i6 )

bij andere*volken ook plaats vonden; het zijn gedeeltelijk berichten van eene gouden eeuw (welke dan evenwel ten tijde van kaïn reeds niet meer voorhanden was.) Volgends MOiES was de zondvloed algemeen; maar dit is ongelooflijk. Even zoo zijn zijne berichten, van het lange leven der menfchen, en van de reuzen, zoo als menze ook onder andere volken vindt. De eerfte menfchen hadden enkel zinlijke en behoeftige begrippen van de Godheid. Deze was hun Hechts een plaatslijke Godheid, die hun in droomen verfcheen , metwien zij verbonden maakten, en aan welke de Engelen eerst berichten moesten overbrengen. Hunne denkbeelden waren half waar en half valsch. God heeft zich aan hun niet onmiddelijk geopenbaard. Ook is er geen plan in hunne gefchiedenis ; zij worden naa Egijpten gebracht, om daar Afgoden-dienaars te worden.

moses was waarfchijnlijk in de Mijsterïen, of verborgenheden der Egijptenaaren ingewijd. Hij was een Mijflagoog , en kon allerhande Godsdienftige toneelen aanrichten , en aan zijne daaden het voorkomen van het wonderbare geven. Hij verftondt de natuurlijke Magie, zag veele natuurlijke gebeurenisfen voor uit, als het onweder op Sïnat, ■waar bij echter ook misfchien kunftige fchikkingen medewerkten, en de ongewoone fterke Ebbe in de Roode Zee, alwaar derhalven de doortogt gemaklijk gefchieden kon. IVIen leest wel eene gehcele reeks van wonderen, maar dit zijn ongehoorde