is toegevoegd aan uw favorieten.

De spreuken van Salomo.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fto8 DE SPREUKEN

jo DeJeeuw, de held der dieren, die voor niemand wijkt,

%i Het fterk gefpierde paard, de ram,

De Koning ais hij naar de volksvergadring flapt.

Sa Zo ge nooit dwaas verhieft, of uwenneusoptrokt;

De hand dan op den mond!

33 Want even .als door melk te drukken boter wordt,

En 't bloed komt door den neus te drukken;

Zo komt de twist door 't drukken van den toorn.

TWEDE AANHANGSEL. XXXI.

£ Zedefpreuken voor den Koning Lemuël, zijnde godlijke leringen, hem door zijne moeder ingefcherpt.

* Wat, ó mijn zoon!

Wat, ó gij vrucht van mijnen fchoot!

Wat, mijn gewenschte kind! 3 Vertrouw aan vrouwen uw vermogen niet;

Noch