is toegevoegd aan uw favorieten.

De spreuken van Salomo.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

cC6 TAALKUNDIGE

3e Bijzonder geheiligd volk, wilde behouden: immers ook dan zou er door verftaan moeten worden, die kennis van God, waarmede de Israëlieten boven andere natiën begunftigd waren.

Voor bet overige kan men de ophelderende aanmerkingen vergelijken. Dit alleen voeg ik er nog bij, dat men de woorden m nvt no> rat? no dus zou kunnen omfchrijven : weet gij, of er iemand gevonden worde, die, of zelve de bovengenoemde dingen kan verrichten, of iemand onder zijn gedacht telt, die daartoe zoude in ftaat zijn. •— Dit is althands uit den gehelen famenhang zeker , dat deze woorden niet op God kunnen zien, en dat men derhalven hier aan den Zoon van God, onzen gezegenden Verlosfer, niet kan denken.

XXX: 15, 16.

Wat hier het woord nphy betekene, daaromtrend ben ik nog vrij onzeker: dan daar de LXX hier uitdruklijk hebben |8féAA«, gelijk ook de Vulgata, fanguifuga; en daar dit dier uitdruklijk ook bij de Arabieren genoemd

o / / /

wordt &-S.J—S f durve ik niet ligt van deze betekekenis afgaan; hoe zeer mij de zin van deze fpreuk nog duifter zij; het geen te min te verwonderen is, wijl zij een foort van raadfel behelst, en er misfchien in dit Ppvw een foort van opzettelijke duifterheid of dubbelzinnigheid zal zijn, die ons thands, uit onkunde