Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T O O N E E U f ! L,

37

A G T S T E T O O NEE L,

Deugdrijk, Burgerhart, Htl.9EN.iART.

Deugdrijk. Wel Vriend ! hoe zijt gij in uwe Commisfie geflaagc?

IÏE ld EN aart.

Zeerfiegt, onze billijke verzoeken zijn ten eenenmaal van de hand geweezen. —

Deuo d r ijk.

En hoe heeft zich Hooghart gedragen ? —

Helden aart. Deze heeft zich in het bijzonder heftig tegen ons verzet, en dat wel zo , dat ik 'er waarlijk van verbaast Hond. —

Burgerhart. Zie daar , mijn Vriend , het geen dat ik u gezegd heb ten vollen bewaarheid — Wat zegt gij nu? —

Deugdrij k. Dat ik naauwlijks gelooven kan , het geen ik hoor enzie; maar terwijl het echter ten klaarllen blijkt, dat Hooghart ons afgevallen is, C 3 z0

Sluiten