is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door Rusland naar Siberië [...] op bevel des konings van Frankryk gedaan.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tr# R E f Z E

dwongen traagheid wordt een nieuw kruis in myne omftandigheden. Een gedeelte van den nacht bragt ik op dien voet door, met op myn lot te peinzen, en na en van myne flede heen en weêr te treden. Schoon de koude ten uiterften ftreng was, en ik ook niet veel beweging gemaakt had, was ik zo nat als water bezweet. Emdelyk, nog eens den zelfden weg opgaande, vernam ik op eenigen afftand een flaauw licht; nader komende bevond ik dat het een huis was, waar ik aanftonds binnen trad , en myne gezellen op den vloer, met jonge meisjes aan hunne zyde, in een' diepen flaap vond liggen. Het bleek aan alles dat zy rust noodig hadden ; ik wekte evenwel myn' knecht en verliet ten eerften deze plaats, en dit te eerder , om dat ik Jt nergens toe nut oordeelde , dat zy van de blydfchap , die ik gevoelde over hen wedergevonden te hebben , ooggetuigen waren. Men bragt daar op een flambouw by de hand , en ik ontdekte dat zy de andere fleden beneden het Dorp gelaten, en de myne tot op honderd roeden boven hetzelve gebragt hadden. Naderhand zeiden zy my, dat zy, doQr vermoeidheid ten einde kragten zynde, en my in flaap ziende, befloten hadden een poosje rust te nemen; doch dat zy , door de fchoonheid dezer jonge meisjes, welker oudfte niet boven de zeventien jaren bereikte , verleid , zich langer dan hun voornemen geweest was hadden opgehouden; ik moest hun dan dien ftap wel 'vergeven , en

raak-