Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD van het II. DEEL.

Van de dieren , zo tamme als wilde , vogelen , visschen en gekurvenen in siberië. BI. i

Voortgang der konsten en wetenschappen

in Rusland , aart 'des volks en opvoeding. 19

Wetten , straf-oeffening en ballingschap.

47

VoLKRYKHEID, koophandel, inkomsten, zeeen land-magt des RÜSSISCHEN ryks. 69

Tafel I. vervattende den staat der inkomsten. 89

Tafel II. behelzende den staat dek land-

magt. 99

Tafel III. begrooting der jaarlyksche kossten van een voltallig regiment. 113

Staats - omwenteling onder de Kalmukken zongoren in i757: hun godsdienst en fabêl-historie van sommige hunner afgoden. 149

TERUG-reize van tobolsk naar petersburg. l3l

WAAR-

Sluiten