Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDEN.

doorgelezen heb , zo kon ik mij niet altijd juist hunnen inhoud herinneren. Om dit fhikje niet te dik te maaken , heb ik aan het einde als met geweld afgebroken, en weggelaaten, wat ik uit de gefchiedenis van ganfche volkeren , bijzonder der Duitfchen, tot opheldering wilde aanvoeren. Of ik dit, en veele andere zaaken die, naar mijn' gedachte , hier toe nog behooren , in het vervolg zal ^leveren , kan ik niet zeker zeggen (*). Ook Ik ftaa met alle mijne omftandigheden , verrigtingen, jaaren , vóór- en tegen-fpoeden onder de Voorzienigheid, en kanover de opgewektheid van mijnen , zo menigmaal te vergeefs ingefpannen, geest, zo min als over mijne gezondheid, gebieden.

In onzen tijd wordt het voor een gevoelig hart zo aang.enaam geloof aan een alles beheerfchende Voorzienigheid {leeds zeldzamer. De zogenaamde Vrijdenkers neemen in groote en kleine fteden dagelijks

toe.

(*) Daar hier aan in het tweede ftuk reeds voldaan is, zo heeft de N. D. leezer zulks, in de vertaaling van het zelve, kort na de uitgave van dit, te wacn-

Sluiten