Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K R Y G S M A N. 33

Een braaf foldaat zyn zaak met ieder fchoft vereffent; Een les, hem alles waard'! geloof my, op myne eer!

CLARA.

Eene enkle bede noch heb ik aan u, mynheer!.,.

VAN HELD.

Wat is die ? goede vrouw!

CLARA.

Daar, door myn fclmld , de zaaken Zo verr' gekomen zyn dat gy die af zult maaken, Bid ik, in 's hemels naam, doe zonder veel gedruis Toch alles af, en maak geen ftoornis in myn huis. Ik zal 't verfchoten geld op 't zuinigst voor u (paaien.

SOPHIA.

Nu, man! geef haar gehoor; breng haar toch tot bedaaren.

VAN HELD.

Dat vrouwvolk maakt my gek! Laat my den kop in rust, En laat met Schrapenburg my reekuen naar myn' lust. 't Zal alles zagtjes gaan; gy hebt voor niets te vreezen: Een kraamvrouw zou gerust by 't reeknen kunnen weezen.

SOPHIA.

Nu, man lief! niet te heet, niet al te wild van geest.

VAN HELD.

Nu, wyfje lief! en gy vooral niet te bevreesd.

C

TIEN-

Sluiten