is toegevoegd aan uw favorieten.

De geëxtendeerde notulen, behelzende de decreeten van de vergadering der provisioneele representanten van het volk van Holland. Zints XXVI. jann. - XXVIII. febr. MDCCXCV.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 230 )

Ats. Vermey, een Geweer.

As. Cooinans, drie Geweeren, drie Patroontasfen,

twee sabels. ' Jan Cooraans, een Cadetgeweer, in het Rechthuis

gebragt.

Js. van Haasten, een Zijdgeweer, twee Snapbaanen, een Bajonet en een Patroontas, zelfs in net Rechthuis gebragt.

Cs. Ver!, oef, niets.

Hk. Miltenburg, een Snaphaan, Patroontas Zijd.

geweer, weggehaald het Zijdgeweer. Jan Rijzenberg, afgehaald. Cs. Taat, afgehaald. Jan Groenendijk, een Snaphaan. P. v. d. Eng, afgehaald

L'gehaaid.Waarde' S"aphaaa en ^oontas af-

ATLtJ!°m' ^ Snaphaan' ^idgeweer en Pa.

?CvHev V^ Wijlick' een c°carde.

J. v. Yzendijk, Twee Snaphaanen, een Zijdtreweer en Patroontas. ^ijage-

Onder ftaat,

De bovenftaande Geweeren en verdere Wapentuig, door mij ondergefchreve GerechtsBode, met adfiftentie van den Wagtmeester Eykholtsz., ingevolge de authorifatie van Schout en Ambachtsbewaarders op den 24 September 1787, van de bovenftaande Perfoonen, tot het Exercitie-Genootlchap alhier behoord hebbende af. gehaald en in het Rechthuis overgeb'rast declareerende ik Ondergefchreeve, dat mü'nes weetens, geen meerder Perfoonen tot het gemelde Genoödfchap, alhier behoorende zijn geweest, als hier voren ge. meld ftaan. 6

Aétum Aarlanderveen den 25 September 1787.

Is getekend,

J' v. r*endyk

Co.