is toegevoegd aan uw favorieten.

Werktuigkundige beschouwing van de uitwerking der wind en zee op een schip, deszelfs zeilen en roer.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van het Gevegt. 179

taqueert boven hem die dezelve defendeert. Men moet ook wanneer men een Schip aan Boord gelegt heeft, Kettingen cn Enterdreggen in menig!e klaar hebben, om vastigheid te krygen, zoo op de Nokken der Onderraas als Bak en Half Dek, want men moet wel zeeker zyn niet weer van elkander vry te zullen raken voor men al het Volk over heeft doen gaan , wanneer dit wel gelukt, is de overwinning genoegzaam gedecideert, ondertusfchen moet de geene die men op deeze wyze aan Boord gelegt heeft, tragten alles wat men vast maken wil, met de Enterbylcn, aan Stukken te kappen, en wel zorg dragen het Handgeweer, Pieken cn Sabels uitgedeeld, is, al het Gefchut laten ftaan cn zig maar alleen toeleggen om de Vyand het overkomen te beletten , de Battery van het Half Dek langs Schceps poincleeren, cn met Schroot 'er Ondcrvuuren ook eenige der agterftc Stukken in de Kuyl met Schroot Laden cn langs Schceps halen, en het overige Volk onder de Bak met dubbeld geladen Geweer gereed hebben, om wanneer 'er eenige overgekomen zyn uit te vallen, wel agt gevende of 'er ook kans is om los te komen om daar van terftond gebruik te maken.

Men moet om een Schip aan Boord te leggen eerst Voorwaarts van het zelve zien te komen en werken om de Boegfpriet van het te Enteren Schip tusfchen het Groote en Fokke Wand te brengen,

dan