Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

214 Over het Gefchat.

agt geveri * dat men de .36 en 24 ponders genoegzaam niet gebruikt als op de onderdekken der groote Scheepert, alwaar zy derhalven meer lengte nodig hebben, als de Stukken die op het Bovendek moeten dienen, om geen fchadè aan de Gefchutpoorten toe te brengen , die verder buiten Boord uitfleeken als de Putting Yzers, en ook meer lengte kunnen hebben , alzo het Schip tusfchen Deks breeder is als op het Bovendek , en zy dus even ver binnen Boord kunnen komen, fchoon zy langer zyn , en derhalven zal men de voorengemelde vereischtens in het oog houdende, dezelve altoos na genoeg even lang in proportie van hunne Calibers moeten maken als de overige, omtrent de bepalingvan hunne lengte behoorden men nog in agt te neemen , dat men voor by de Combuizen en Beetings, als meede agter by het Kruid en Broodluik korter Stukken diende te hebben als elders en dus dat men daar toe aan ieder zyde tusfchen Deks vyf korter Stukken dan de overige had , en drie aan weerskanten op het Bovendek , want de lengte moet altoos bepaald blyven aan de plaats daar men het Gefchut gebruikt , en derhalven kan men niet gcvoeglyk de lengte van Stukken bepalen , dan na alvoorens maten te hebben van de Conftructie der Scheepen, waar voor men een Battery wil hebben,

Sluiten